Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Závazná přihláška na konferenci „PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK“

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic (příp. ŘSD ČR a další investorské organizace)
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic

Forma účasti:

prezenční
online

K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky:
Tituly
před jménem
Jméno Příjmení Tituly
za jménem
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem
Vložné pro delegáta konference
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
prezenční
účast
online
Členská organizace Sdružení pro výstavbu silnic
(příp. ŘSD ČR a další investorské organizace)
2 400,- Kč1 900,- Kč
Ostatní3 300,- Kč2 800,- Kč