Místo konání konference: OREA Congress Hotel Brno
Křížkovského 458/47, 603 73 Brno
Telefon: +420 543 141 111
www.oreacongresshotelbrno.cz
49°11’9.104″N, 16°35’6.500″E

Pořadatel: Sdružení pro výstavbu silnic
Thámova 181/20, 186 00 Praha 8
Tel: +420 255 723 755, e-mail: svs@sdruzeni-silnice.cz
Organizátor: PRAGOPROJEKT, a.s., Oddělení publikačních a školicích činností