Pozvánka

Témata:

 • Příprava staveb a zadávací podmínky
  Gestor: Ing. Jaroslav Havelka
 • Technická normalizace a legislativa
  Gestor: Ing. Jan Zajíček
 • Materiálová základna a znovuzískané
  stavební materiály
  Gestor: doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
 • Technologie provádění a průzkumné práce
  Gestor: Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
Upoutávka v .pdf