Nabídka prezenatce

1. Zhotovení a umístění loga v jednacím sále
Registrace objednávky do 31. 7. 2022 do 5. 9. 2022
Cena 8 000 Kč 10 000 Kč
2. Pronájem plochy 1 m2 v jednacím sále pro umístění roll upu
Registrace objednávky do 31. 7. 2022 do 13. 9. 2022
Cena 8 000 Kč 10 000 Kč
3. Vložení prospektů do stojanu
Registrace objednávky do 31. 7. 2022 do 13. 9. 2022
Cena 4 000 Kč 6 000 Kč
4. Promítání videospotu* společnosti o přestávkách
Registrace objednávky do 31. 7. 2022 do 13. 9. 2022
Cena 4 000 Kč 6 000 Kč
5. Pronájem stolku + 2 židlí; umístění v předsálí
Registrace objednávky do 31. 7. 2022 do 13. 9. 2022
Cena 10 000 Kč 12 000 Kč
6. Partner konference
• Zhotovení a umístění loga v jednacím sále
• Plochu v jednacím sále pro umístění vlastního roll upu
• Vložení prospektů do stojanu
• Promítání videospotu* společnosti o přestávkách
• Stolek + 2 židle umístěné v předsálí
• Logo na stránkách konference PVPV
• Logo na programu konference
Registrace objednávky do 31. 7. 2022 do 13. 9. 2022
Cena 30 000 Kč 35 000 Kč