Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Závazná přihláška na konferenci „PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK“

28. listopadu 2018, Brno, OREA Hotel Voroněž

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic
K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky:
Tituly
před jménem
Jméno Příjmení Tituly
za jménem
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem
Vložné pro delegáta konference
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
Do 31. 10. 2018
akční cena
Od 1. 11. 2018
běžná cena
Členská organizace Sdružení pro výstavbu silnic
Státní správa
2 400,- Kč2 900,- Kč
Ostatní3 300,- Kč3 900,- Kč