Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Závazná přihláška na konferenci „PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK“

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic (příp. ŘSD ČR a další investorské organizace)
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic
K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky:
Tituly
před jménem
Jméno Příjmení Tituly
za jménem
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem
Vložné pro delegáta konference
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
Do 31. 10. 2020
akční cena
Od 1. 11. 2020
běžná cena
Členská organizace Sdružení pro výstavbu silnic
(příp. ŘSD ČR a další investorské organizace)
2 400,- Kč2 900,- Kč
Ostatní3 300,- Kč3 900,- Kč