Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

PREZENTOVANÉ PŘÍSPĚVKY

Ke stažení soubory ve formátu PDF:

Systém kontroly objednatele na stavbách ŘSD ČR, Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

CES – systém pro schvalování materiálů, Ing. Martin Luňáček, Ph.D.

Posuzování výrobků pro podkladní vrstvy, Ing. Ivo Dušek

Změny v technických normách a předpisech, Ing. Jan Zajíček

V kvalitě vozovek se nezlepšíme, pokud se nezlepšíme v podkladních vrstvách, Ing. Jan Zajíček

V kvalitě vozovek se nezlepšíme, pokud se nezlepšíme v podkladních vrstvách, doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

Neúnosné podkladní vrstvy a podloží vozovek, Ing. Pavel Ševčík

Využití rudného odvalu jako suroviny pro výrobu kameniva do silničních směsí, Ing. Jaroslav Havelka

Stavební recyklované materiály do konstrukce vozovky účelové komunikace, doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

Průkazní zkoušky pro recyklaci cementové stabilizace při rekonstrukci D1, Ing. Jaroslav Hauser, CSc.

Rekonstrukce hydraulicky stmelené podkladní vrstvy tuhé vozovky, Ing. Jaroslav Havelka

Overenie parametrov stmelenej podkladovej vrstvy deflektometrom FWD, Dipl. Ing. Zsolt Boros

Geotextilie v podloží vozovky – vyhodnocení zkušebního pole, Ing. Jan Valášek, Tadeáš Zýka, DiS.