Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Závazná objednávka prezentace
konference „PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK“

25. listopadu 2020, Brno, OREA Hotel Voroněž

Kontaktní osoba Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Nabídka prezentace

  1. Hlavní partner konference

  • Umístění loga na v on-line přenosu
  • Umístění roll upu v jednacím sále
  • Logo na 2. obálce sborníku PVPV (sborník v elektronické podobě)
  • Logo na programu konference
  • Promítání videospotu⃰ společnosti o přestávkách (v sále i v on-line přenosu)

Registrace objednávkydo 10. listopadu 2020
Cena30 000,00 Kč

  2. Partner konference I.

  • Promítání videospotu⃰ společnosti o přestávkách (v sále i v on-line přenosu)
  • Zobrazení loga partnera o přestávkách (v sále i v on-line přenosu)

Registrace objednávkydo 18. listopadu 2020
Cena10 000,00 Kč

  3. Partner konference II.

  • Umístění roll upu v jednacím sále
  • Zobrazení loga partnera o přestávkách (v sále i v on-line přenosu)

Registrace objednávkydo 10. listopadu 2020
Cena8 000,00 Kč

  4. Partner konference III.

  • Zobrazení loga partnera o přestávkách (v sále i v on-line přenosu)

Registrace objednávkydo 10. listopadu 2020
Cena4 000,00 Kč

* Videospot v max. délce 60 sec.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Na základě objednávky Vám bude vystavena faktura.