Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Příspěvěk do sborníku konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Mám zájem zaslat do sborníku konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK příspěvek k tématu:
Technická normalizace a legislativa
Materiálová základna a opětovné použití stavebních materiálů
Průzkum a zkoušení
Technologie provádění

Název příspěvku zní:

Anotace (abstrakt) článku:

Rozsah příspěvku: stran (max. do 8 tiskových stran, formát A4, jedna strana textu bez obrázků - 4 600 znaků)

MÁM   NEMÁM  zájem o přednesení svého článku na konferenci.

Titul, jméno, příjmení:
Firma:
Adresa:
Mobil:
E-mail: