Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Konference PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

NABÍDKA PREZENTACE

Závazná objednávka prezentace na konferenci PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

1. Zhotovení a umístění loga v jednacím sále

Registrace objednávky do 30. 9. 2018 do 10. 11. 2018
Cena 5 000 Kč 7 000 Kč

Zhotovení a umístění loga v jednacím sále

2. Pronájem plochy 1 m2 v jednacím sále pro umístění prezentačního stojanu

Registrace objednávky do 30. 9. 2018 do 20. 11. 2018
Cena 5 000 Kč 7 000 Kč

Pronájem plochy 1 m2 v jednacím sále pro umístění prezentačního stojanu v počtu ks

3. Pronájem stojanu na prospekty; umístění stojanu v jednacím sále nebo předsálí

Registrace objednávky do 30. 9. 2018 do 20. 11. 2018
Cena 1 500 Kč 2 000 Kč

Pronájem stojanu na prospekty; umístění stojanu v jednacím sále nebo předsálí

4. Vložení prospektů (do 8 listů) do tašky účastníkům konference

Prospekty mohou zájemci doručit osobně nebo zaslat. Termín dodání do 25. 11. 2018,
pokyny pro doručení sdělíme zájemcům po registraci.

Cena 5 000 Kč

Vložení prospektů (do 8 listů) do tašky účastníkům konference

5. Pronájem stolku + 2 židlí; umístění v zadní části jednacího sálu nebo v předsálí

Registrace objednávky do 30. 9. 2018 do 20. 11. 2018
Cena 6 000 Kč 8 000 Kč

Pronájem stolku + 2 židlí; umístění v zadní části jednacího sálu nebo v předsálí

6. Partner konference

Služba zahrnuje:

  • Umístění loga v jednacím sále
  • Plochu v jednacím sále pro umístění vlastního prezentačního stojanu
  • Vložení prospektů do materiálů účastníkům konference
  • Stolek + 2 židle umístěné v zadní části jednacího sálu nebo v předsálí
  • Logo na 2. obálce sborníku PVPV
  • Logo na programu konference

Cena 20 000 Kč

Partner konference

Uvedené ceny jsou bez DPH. Na základě objednávky Vám bude vystavena zálohová faktura.

Údaje o objednateli

Společnost:
Adresa:
Fakturační adresa:
Telefon:
www adresa:

Podklady k vystavení faktury

Číslo účtu:
u peněžního ústavu:
IČ:
DIČ:
Pro kontakt s pořadateli jsme určili:
Telefon:
E-mail:
Objednávku schválil:
Telefon:
E-mail: